Wild Landscape
หน้าแรก เรื่องราวของตำบลตลาด แผนที่การท่องเที่ยวตำบลตลาด งานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทรัพยากรชีวภาพ: วัตถุดิบท้องถิ่น ตราผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความประทับใจในตำบลตลาด ข้อมูลสร้างการเรียนรู้ของชุมชน ติดต่อเรา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

First slide

ข้าวเม่าโพธิ์ศรี1

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เรื่องราวผลิตภัณฑ์
ชุมชนโพธิ์ศรี1 ได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำข้าวเม่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 โดยยังคงอนุรักษ์กรรมวิธีการผลิตดั้งเดิม คือ การแช่ข้าวเปลือกเหนียว  การคั่วในหม้อดินจนมีกลิ่นหอม และการตำในครกมองหรือครกกระเดื่อง อีกทั้งได้มีการนำเอาคำว่า “ข้าวเม่า” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน  มาตั้งชื่อเป็นถนนข้าวเม่า ในปี พ.ศ. 2560  ปัจจุบัน ชุมชน ได้ยกระดับสู่การจดเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ชื่อว่า "วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเม่าอัตลักษณ์เมืองมหาสารคาม"  และได้พัฒนากรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย มีมาตรฐาน  และสามารถแปรรูปผลิตจากข้าวเม่าในหลากหลายรูปแบบ สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค โดยเลือกใช้สีสันจากวัตถุดิบในชุมชนที่สื่อสะท้อนความหมายด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในชุมชน และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาและสมุนไพร  เช่น ใบเตย อัญชัน และดอกเฟื่องฟ้า เป็นต้น เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา ฟื้นฟูอัตลักษณ์ชุมชน สู่การสร้างอาชีพและรายได้  สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน  โดยในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม จะเป็นช่วงที่ข้าวออกรวงใหม่และเป็นข้าวน้ำนม และเป็นฤดูกาลที่จะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพที่เหมาะกับการผลิตและเป็นของฝากของเมืองมหาสารคาม จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่แนะนำของชุมชนโพธิ์ศรี 1 ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า 

“เป็นองค์กรธุรกิจชุมชนที่ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม่าจากฐานภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นที่หลากหลายรูปแบบ  มีคุณภาพ  เป็นอัตลักษณ์ของเมืองมหาสารคาม และสอดรับกับความต้องการของตลาด”

บรรจุภัณฑ์
ปลดปล่อย 0.0590 kgCO2e/ชิ้น (กล่องและฉลาก ไม่รวมปริมาณหมึกพิมพ์)
หมายเหตุ: ใช้ตัวคูณของกระดาษคราฟท์ ชนิดทำผิวกล่อง 1.6324 kgCO2e/kg ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (2565)

คุณค่าสมุนไพร/วัตถุดิบในท้องถิ่น
ข้าวเหนียว Oryza sativa var. glutinosa (เมล็ด) มีธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ซึ่งช่วยในการสร้างเม็ดเลือด ทำให้เม็ดเลือดสมบูรณ์อุดมไปด้วยวิตามินอี 
เตย Pandanus amaryllifolius Roxb (ใบ) ช่วยบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่น ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจ ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย
มะพร้าว Cocos nucifera L. (เนื้อ) ช่วยบำรุงร่างกาย มีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกาย
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
คุณรุ่งเรืองรัช เทพหัสดิน (หนึ่งเดียว) 
ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเม่าอัตลักษณ์เมืองมหาสารคาม  เบอร์ติดต่อ  06 4596 5854  
FB: ข้าวเม่าเมืองมหาสารคาม (facebook.com)