Wild Landscape
หน้าแรก เรื่องราวของตำบลตลาด แผนที่การท่องเที่ยวตำบลตลาด งานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทรัพยากรชีวภาพ: วัตถุดิบท้องถิ่น ตราผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความประทับใจในตำบลตลาด ข้อมูลสร้างการเรียนรู้ของชุมชน ติดต่อเรา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้าวเม่าโพธิ์ศรี1

ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์เมืองมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...
ปลาร้าบองศรีสวัสดิ์2

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีตำรับเฉพาะของชุมชนศรีสวัสดิ์2

อ่านเพิ่มเติม...
ไข่มีดีโพธิ์ศรี2

ไข่เค็มสมุนไพรจากสูตรตำรับของชุมชนโพธิ์ศรี2 ที่มาพร้อมกับคุณค่าสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม...
หมี่กรอบ (ยายกี) สามัคคี1

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สืบทอดจากบรรพบุรุษคนจีน

อ่านเพิ่มเติม...