Wild Landscape
หน้าแรก เรื่องราวของตำบลตลาด แผนที่การท่องเที่ยวตำบลตลาด งานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทรัพยากรชีวภาพ: วัตถุดิบท้องถิ่น ตราผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความประทับใจในตำบลตลาด ข้อมูลสร้างการเรียนรู้ของชุมชน ติดต่อเรา

ตะลอนตลาด

เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลนำร่อง สำหรับตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ที่ถูกพัฒนาขึ้นในโครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ภายใต้ชื่อโครงการบูรณาการเพื่อยกระดับวิถีชีวิตด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเมืองที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือสหวิทยาการ

: เพลง 12 อัตลักษณ์เมืองมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม
นอกจากจะมีฉายาเป็น "ดินแดนแห่งสะดืออีสาน" หรืออยู่จุดกึ่งกลางของภาคอีสานแล้ว ยังมีฉายาอีกว่า "ตักสิลานคร" หรือแปลตามตัวคือนครแห่งการศึกษา หรือเมืองแห่งการศึกษา โดยมีสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและระดับสูงสุดอยู่หลายแห่งและมีมากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสาน อีกทั้งยังมีมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ในส่วนของอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นอำเภอที่มีประชากรมากที่สุดและที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของจังหวัด โดยเป็นอำเภอศูนย์กลางทางการปกครอง การคมนาคม การศึกษา การแพทย์ อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคาม

หอนาฬิกาและต้นมะขาม (ชุมชนสามัคคี1)
แผนที่ กิจกรรม ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม

ศึกษาประวัติศาสตร์/อัตลักษณ์ตำบลตลาด

อ่านเพิ่มเติม...
ไหว้ศาลเจ้าพ่องามเมือง
กิจกรรม ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม

ศาลเจ้าพ่องามเมืองหรือศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า

อ่านเพิ่มเติม...
ข้าวเม่าโพธิ์ศรี1
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์เมืองมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...
เฟื่องฟ้า
ทรัพยากรชีวภาพ วัตถุดิบท้องถิ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ราชินีแห่งไม้ประดับ ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจและระบบขับถ่าย

อ่านเพิ่มเติม...
 • ขอพรพระวัดโพธิ์ศรี

  วัดโพธิ์ศรีหรือวัดท่าแขก

  อ่านเพิ่มเติม
 • ไหว้พระวัดประชาบำรุง

  วัดประชาบำรุงตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนโพธิ์ศรี1

  อ่านเพิ่มเติม
 • ไหว้พ่อปู่ขันเหลืองขันขาว

  ศาลปู่ขันเหลืองขันขาว ศูนย์รวมใจของชุมชนโพธิ์ศรี1

  อ่านเพิ่มเติม
 • ปลาร้าบองศรีสวัสดิ์2

  ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีตำรับเฉพาะของชุมชนศรีสวัสดิ์2

  อ่านเพิ่มเติม
 • ไข่มีดีโพธิ์ศรี2

  ไข่เค็มสมุนไพรจากสูตรตำรับของชุมชนโพธิ์ศรี2 ที่มาพร้อมกับคุณค่าสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพ

  อ่านเพิ่มเติม
 • หมี่กรอบ (ยายกี) สามัคคี1

  ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สืบทอดจากบรรพบุรุษคนจีน

  อ่านเพิ่มเติม
 • อัญชัน

  สมุนไพรใกล้ตัว ที่ปลูกได้ง่าย มีส่วนช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยแห่งวัย

  อ่านเพิ่มเติม
 • ขมิ้นชัน

  เป็นสมุมไพรพื้นบ้าน ลักษณะเป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน เนื้อในสีเหลืองอมส้ม มีกลิ่นหอม

  อ่านเพิ่มเติม
 • กระเจี๊ยบแดง

  เป็นพืชสมุนไพร ท้องถิ่น ปลูกง่าย โตเร็ว ทำเป็นเครื่องดื่มมีสพรรคุณมากมาย

  อ่านเพิ่มเติม